Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Φανή ΣέρογλουΕίναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί­δευσης της Παιδα­γωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης και είναι επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας ATLAS

Το δι­δακτικό, ερευ­νητικό και συγγραφικό της έργο είναι πλούσιο και εκτενές και αφορά τη διδακτική των φυσικών επιστημών, την αξιοποίηση της ιστο­ρίας και της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία, τις φυσι­κές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, τη συνάντηση φυσικών επι­στημών και πολιτισμού, τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών, το σχεδι­ασμό και την αξιολόγηση ψηφιακού διδακτικού υλικού, τις αφηγήσεις στη διδασκαλία των φυσι­κών επιστημών (λογοτεχνία, κινημα­τογράφος, ψηφι­ακές αφηγήσεις, μα­θητικές ταινίες slowmation).

Ανάμεσα στις δημοσι­εύσεις της, ξεχωρίζουν τα βιβλία της «Ανοίγοντας την επιστήμη στην κοινωνία» και «Φυσικές επιστήμες για την εκπαί­δευση του πολίτη».

Της έχει απονεμηθεί το μετάλλιο Volta για την προσφορά της στην έρευνα στην επιστήμη, ενώ έχει προσκληθεί και έχει ταξιδέψει για διαλέξεις ή για ερευνητικές συνεργασίες σε περισσό­τερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο.
seroglou@eled.auth.gr
http://users.auth.gr/seroglou
http://atlaswikigr.wikifoundry.com
YouTube: atlas movies channel
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *